Νέες Παραλαβές

Νέο!
9,50 € ανά μέτρο (m)
Νέο!
9,50 € ανά μέτρο (m)
Νέο!
13,80 € ανά μέτρο (m)
Νέο!
13,00 € ανά μέτρο (m)
Νέο!
10,00 € ανά μέτρο (m)
Νέο!
10,00 € ανά μέτρο (m)
Νέο!
10,00 € ανά μέτρο (m)
Νέο!
17,00 € ανά μέτρο (m)
Νέο!
21,00 € ανά μέτρο (m)
Νέο!
13,00 € ανά μέτρο (m)
Νέο!
14,50 € ανά μέτρο (m)
9,50 € ανά μέτρο (m)
9,50 € ανά μέτρο (m)
9,50 € ανά μέτρο (m)
10,00 € ανά μέτρο (m)
9,50 € ανά μέτρο (m)
9,50 € ανά μέτρο (m)
12,50 € ανά μέτρο (m)
9,90 € ανά μέτρο (m)
12,00 € ανά μέτρο (m)
12,00 € ανά μέτρο (m)
Εξαντλήθηκε!
10,50 € ανά μέτρο (m)
10,50 € ανά μέτρο (m)
11,00 € ανά μέτρο (m)
10,50 € ανά μέτρο (m)
17,00 € ανά μέτρο (m)
11,50 € ανά μέτρο (m)
11,50 € ανά μέτρο (m)
12,50 € ανά μέτρο (m)
12,50 € ανά μέτρο (m)
Προσφορά!
12,00 € ανά μέτρο (m) 14,00 €
13,00 € ανά μέτρο (m)
Εξαντλήθηκε!
15,00 € ανά μέτρο (m)
12,00 € ανά μέτρο (m)
11,50 € ανά μέτρο (m)
9,00 € ανά μέτρο (m)
18,00 € ανά μέτρο (m)
10,50 € ανά μέτρο (m)
13,00 € ανά μέτρο (m)
12,80 € ανά μέτρο (m)
13,00 € ανά μέτρο (m)
12,00 € ανά μέτρο (m)
13,00 € ανά μέτρο (m)
Εξαντλήθηκε!
12,00 € ανά μέτρο (m)
12,00 € ανά μέτρο (m)
12,00 € ανά μέτρο (m)
12,00 € ανά μέτρο (m)
12,00 € ανά μέτρο (m)

'Υφασμα

13,00 € ανά μέτρο (m)
11,60 € ανά μέτρο (m)
11,60 € ανά μέτρο (m)
18,00 € ανά μέτρο (m)
10,50 € ανά μέτρο (m)
Προσφορά!
6,50 € 9,50 €
Προσφορά!
12,00 € ανά μέτρο (m) 14,00 €
14,00 € ανά μέτρο (m)
9,00 € ανά μέτρο (m)
7,50 € ανά μέτρο (m)
14,00 € ανά μέτρο (m)
14,00 € ανά μέτρο (m)
Προσφορά! Εξαντλήθηκε!
6,00 € ανά μέτρο (m) 14,00 €
Προσφορά!
9,00 € ανά μέτρο (m) 12,50 €
12,50 € ανά μέτρο (m)
10,00 € ανά μέτρο (m)
Προσφορά! Εξαντλήθηκε!
6,50 € ανά μέτρο (m) 13,50 €
11,60 € ανά μέτρο (m)
Προσφορά!
5,00 € ανά μέτρο (m) 8,00 €
Προσφορά! Εξαντλήθηκε!
5,00 € ανά μέτρο (m) 12,00 €
16,00 € ανά μέτρο (m)
8,00 € ανά μέτρο (m)
10,00 € ανά μέτρο (m)
13,00 € ανά μέτρο (m)
11,60 € ανά μέτρο (m)
Προσφορά!
8,00 € ανά μέτρο (m) 11,00 €
Προσφορά! Εξαντλήθηκε!
6,00 € ανά μέτρο (m) 14,00 €
11,60 € ανά μέτρο (m)
Προσφορά!
6,50 € ανά μέτρο (m) 9,00 €
Προσφορά!
6,00 € ανά μέτρο (m) 9,00 €
14,00 € ανά μέτρο (m)
10,00 € ανά μέτρο (m)
Προσφορά!
7,00 € ανά μέτρο (m) 9,00 €
Εξαντλήθηκε!
11,60 € ανά μέτρο (m)
11,60 € ανά μέτρο (m)
Εξαντλήθηκε!
14,00 € ανά μέτρο (m)
Εξαντλήθηκε!
11,00 € ανά μέτρο (m)
Εξαντλήθηκε!
9,00 € ανά μέτρο (m)
Προσφορά!
6,50 € ανά μέτρο (m) 13,00 €
19,80 € ανά μέτρο (m)
Προσφορά!
6,00 € ανά μέτρο (m) 10,00 €
9,00 € ανά μέτρο (m)
7,50 € ανά μέτρο (m)
Εξαντλήθηκε!
10,50 € ανά μέτρο (m)
Προσφορά! Εξαντλήθηκε!
6,00 € ανά μέτρο (m) 13,00 €
Εξαντλήθηκε! Εξαντλήθηκε!
16,00 € ανά μέτρο (m)
15,00 € ανά μέτρο (m)
15,00 € ανά μέτρο (m)
Προσφορά!
6,50 € ανά μέτρο (m) 12,00 €
15,00 € ανά μέτρο (m)

Υφαντική - Αργαλειοί

Τσάντες

Προσφορά!
32,00 € 42,00 €
Προσφορά!
30,00 € 40,00 €
Προσφορά!
49,00 €
Εξαντλήθηκε!
39,00 €
Εξαντλήθηκε!
36,00 €
Εξαντλήθηκε!
34,00 €
Εξαντλήθηκε!
21,50 €
Προσφορά!
34,00 € 39,00 €
Εξαντλήθηκε!
29,00 €
Εξαντλήθηκε!
39,00 €
Εξαντλήθηκε!
39,00 €
Προσφορά!
29,00 € 38,00 €
Προσφορά!
25,00 € 35,00 €
Εξαντλήθηκε!
39,00 €
Εξαντλήθηκε!
48,00 €
Προσφορά!
32,50 € 39,50 €
Προσφορά!
38,00 € 45,00 €
Προσφορά!
41,00 € 53,00 €
Προσφορά!
38,00 € 48,00 €
Προσφορά!
28,00 € 38,00 €
Εξαντλήθηκε!
38,00 €
Εξαντλήθηκε!
40,00 €
Εξαντλήθηκε!
45,00 €
Εξαντλήθηκε!
32,00 €
Προσφορά! Εξαντλήθηκε!
25,00 € 30,00 €
Εξαντλήθηκε!
21,50 €
Προσφορά!
29,00 € 38,00 €
38,00 €
Εξαντλήθηκε!
28,00 €
Προσφορά!
30,00 € 38,00 €
Εξαντλήθηκε!
19,50 €
Προσφορά! Εξαντλήθηκε!
28,00 € 35,00 €
Προσφορά! Εξαντλήθηκε! Εξαντλήθηκε!
15,00 € 22,00 €

Fat Quarters

Εξαντλήθηκε!
14,00 €
Εξαντλήθηκε!
14,00 €
Εξαντλήθηκε!
13,00 €
Εξαντλήθηκε!
12,00 €
13,00 €
Εξαντλήθηκε! Εξαντλήθηκε!
13,50 €
Εξαντλήθηκε!
25,00 €
Εξαντλήθηκε!
12,80 €
Εξαντλήθηκε!
14,50 €
Εξαντλήθηκε!
13,50 €
Εξαντλήθηκε!
13,00 €
Εξαντλήθηκε!
13,50 €
Εξαντλήθηκε!
13,50 €

Υλικά & Εργαλεία

Προσφορά!
8,50 € 12,50 €
Προσφορά! Εξαντλήθηκε!
3,80 € 5,80 €
Εξαντλήθηκε!
19,00 €
Εξαντλήθηκε!
8,80 €
Εξαντλήθηκε!
7,00 €
Εξαντλήθηκε!
8,80 €
0,80 € ανά μέτρο (m)
Εξαντλήθηκε!
21,00 €
Εξαντλήθηκε! Εξαντλήθηκε!
21,00 €
Εξαντλήθηκε!
13,50 €
Προσφορά!
49,50 €
Εξαντλήθηκε!
16,00 €
Εξαντλήθηκε!
6,00 €

Πλέξιμο

Προσφορά! Εξαντλήθηκε!
13,00 € 16,00 €
Προσφορά!
12,50 € 18,50 €
Προσφορά! Εξαντλήθηκε!
5,00 € 7,00 €
Εξαντλήθηκε!
10,00 €
Προσφορά!
2,00 € 3,00 €
Προσφορά!
2,50 € 4,50 €
Προσφορά!
2,00 €
Εξαντλήθηκε!
38,00 €
Προσφορά!
2,50 € 5,00 €
Εξαντλήθηκε!
20,00 €

Νήματα -

Εξαντλήθηκε!
8,00 €
Εξαντλήθηκε!
6,90 €
Εξαντλήθηκε!
9,40 €
Εξαντλήθηκε!
21,50 €
Εξαντλήθηκε!
17,70 €
Εξαντλήθηκε!
6,50 €

Patchwork

Εξαντλήθηκε!
7,00 €
Εξαντλήθηκε!
29,50 €
Προσφορά!
49,50 €
Εξαντλήθηκε!
14,90 €
Εξαντλήθηκε!
8,80 €
Εξαντλήθηκε! Εξαντλήθηκε!
24,90 €
Εξαντλήθηκε!
6,00 €
Εξαντλήθηκε!
17,50 €
Εξαντλήθηκε! Εξαντλήθηκε!
21,00 €
Εξαντλήθηκε!
19,00 €
Εξαντλήθηκε!
16,00 €
Εξαντλήθηκε!
13,50 €
Εξαντλήθηκε!
4,50 €

Υλικά Τσάντας

Εξαντλήθηκε!
30,00 €
Εξαντλήθηκε!
1,50 €